Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Dokumenty programowe

Szczegółowy Opis Priorytetów FEDS 2021-2027

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 27 listopada 2023 r., uchwałą nr 7801/VI/23 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

SZOP FEDS – przyjęty dnia 27 listopada 2023

UCHWAŁA Nr 7801_VI_23 SZOP FEDS 2021-2027 – z dn 27 listopada 2023

Wykaz zmian SZOP FEDS2 2021-2027 – listopad 2023

Załącznik Finansowy do SZOP FEDS 2021-2027

 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 9 października 2023 r., uchwałą nr 7523/VI/23 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

SZOP.FEDS zatwierdzony 9 października 2023 r.

UCHWAŁA Nr 7523_VI_23 SZOP FEDS 2021-2027 – 9 październik 2023

Wykaz zmian SZOP FEDS2 2021-2027 – październik 2023

Załącznik Finansowy do SZOP FEDS 2021-2027 – październik 2023

 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 28 sierpnia 2023 r., uchwałą nr 7376/VI/23 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

SZOP.FEDS obowiązuje od 28 sierpnia 2023 r

UCHWAŁA Nr 7376 _VI_23 SZOP FEDS 2021-2027  – sierpień 2023 r.

Wykaz zmian SZOP FEDS 2021-2027 – sierpień 2023 r.

Załącznik-Finansowy-do-SZOP-FEDS-2021-2027

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 31 lipca 2023 r., uchwałą nr 7286/VI/23, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

 

SZOP FEDS obowiązuje od 31 lipca 2023 r

Załącznik Finansowy do SZOP FEDS 2021-2027 – 31 lipiec 2023 r.

Wykaz zmian SZOP FEDS 2021-2027 – 31 lipiec 2023 r.

UCHWAŁA Nr 7286_VI_23 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 26 czerwca 2023 r., uchwałą nr 7104/VI/23, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

SZOP.FEDS obowiązuje od 26 czerwca 2023 r

Załącznik Finansowy do SZOP FEDS 2021-2027 – czerwiec 2023 r.

 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 29 maja, uchwałą nr 6962/VI/23, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

SZOP FEDS 2021-2027 – obowiązuje od 29 maja 2023 r.

Załącznik Finansowy do SZOP FEDS 2021-2027 – maj 2023

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 13 kwietnia, uchwałą nr 6780/VI/23, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Dokument będzie podlegał na bieżąco aktualizacji.

 

SZOP FEDS 2021-2027 – przyjęty uchwałą nr 6780_VI_23 z dnia 13 kwietnia 2023

Załącznik finansowy do SZOP FEDS 2021-2027 – kwiecień 2023

 

W dniu 28 marca 2023 projekt SZOP FEDS 2021-2027 uwzględniający uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych został  przesłany do zaopiniowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które pełni rolę Instytucji Koordynującej (IK). Wersja dokumentu została zamieszczona poniżej. Uzyskanie pozytywnej opinii Instytucji Koordynującej (IK) będzie podstawą do przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pierwszej, obowiązującej wersji Szczegółowego opisu priorytetów FEDS 2021-2027 i rozpoczęcia wdrażania programu, w tym przede wszystkim ogłoszenia pierwszych planowanych naborów.

 

Projekt SZOP FEDS 2021-2027 – wysłany do opinii IK UP 28 marca 2023

 

Raport z podsumowania konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (SZOP FEDS 2021-2027) przeprowadzonych w okresie od 20 lutego do 9 marca 2023 r.

 

Raport z konsultacji społecznych SZOP FEDS 2021-2027

 Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejne 12 miesięcy. Harmonogram będzie aktualizowany co najmniej raz na kwartał. W związku z tym kolejne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentów.

 

 

W dniu 20 listopada 2023 r. Uchwałą nr 7766/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Harmonogram-naborów-EFRR-EFSFST_zatw._20_listopada_2023-r

 

W dniu 17 października 2023 r. Uchwałą nr 7551/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Harmonogram naborów EFRR+ EFS+FST_ 17 października 2023.pdf

 

W dniu 27 września 2023 r. Uchwałą nr 7483/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Harmonogram naborów EFRR+ EFS+FST_27_wrzesień_2023 r.

 

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Uchwałą nr 7336/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Harmonogram naborów EFRR+ EFS+FST_zatw. 22 sierpnia 2023

 

W dniu 3 lipca 2023 r. Uchwałą nr 7168/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Harmonogram naborów EFRR+ EFS+FST_ przyjęty uchwałą 7168_VI_23 dnia 3 lipca 2023

 

W dniu 26 czerwca 2023 r. Uchwałą nr 7105/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Harmonogram naborów EFRR+ EFS+FST_26.06.2023

 

 

W dniu 9 maja 2023 r. Uchwałą nr 6855/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Harmonogram naborów EFRR+ EFS+FST_ 9.05. 2023

 

W dniu 28 marca 2023 r. Uchwałą nr 6720/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Harmonogram naborów EFRR+ EFS+FST_28.03.2023

 

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

W dniu 27 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 6333/VI/22 w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wraz z załącznikiem (TPST subregion wałbrzyski) oraz podsumowaniem

 

Uchwała ZWD przyjęcie FEDS 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027_ załącznik-nr-1-do-uchwały_wersja PDF

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały Podsumowanie SOOŚ FEDS

Zał. nr 1 do FEDS 202-2027 Samoocena spełnienia warunku podstawowego nr 1.1

Zał. nr 2 do FEDS 2021-2027 szczegółowa samoocena spełnienia warunku 4

Zał. nr 3 do FEDS 2021-2027 Tabela 12 – warunki podstawowe

Zał. nr 4 do FEDS 2021-2027 Uzupełnienie do PT

Zał. nr 5 do FEDS 201-2027 PROGNOZA_FEDS

Zał. nr 6 do FEDS 2021-2027 Metodologia FEDS

Zał. nr 7 do FEDS 2021-2027 Analiza DNSH

Zał. nr 8 do FEDS 2021-2027 Diagnoza FEDS

Zał. nr 9 do FEDS 2021-2027 TPST Wałbrzych

Załącznik do TPST

 

Trzeci projekt Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 przekazany do Komisji Europejskiej

 

W dniu 28 listopada br., po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej i wprowadzeniu technicznych zmian, projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 został przekazany do KE do zatwierdzenia. Projekt programu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa.

 

Program FEDS 2021-2027_projekt 3

zał. nr 2 _samoocena reg. warunku podstawowego 1.1

zał. nr 3 _samoocena kraj. spełnienia warunku 4

zał. nr 4_Tabela 12 – warunki podstawowe

zał. nr 5 _Uzupełnienie Priorytetów PT

zał. nr 6 _PROGNOZA OOŚ_FEDS

zał. nr 7_Metodologia FEDS

zał. nr 8 _Analiza DNSH

zał. nr 9 _Diagnoza FEDS

zał. nr 10_TPST Wałbrzych 25.11.2022

Załącznik do TPST_25112022Drugi projekt Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 przyjęty przez Zarząd Województwa dnia 27 października 2022 oraz przekazany do Komisji Europejskiej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa przyjął w drodze uchwały nr 6070/VI/22 z dnia 27.10. 2022 r. projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, a następnie skierował do przyjęcia przez Komisję Europejską.

 

Przekazanie projektu programu FEDS 2021-2027 wraz z załącznikami do Komisji Europejskiej stanowi kolejny etap prac przygotowawczych do wdrożenia unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 na Dolnym Śląsku

 

Prace nad projektem FEDS 2021-2027 prowadzone są z uwzględnieniem zapisów pakietu legislacyjnego dotyczącego realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 oraz mając na uwadze treść Umowy Partnerstwa, a także treść zgłoszonych przez Komisję Europejską uwag do programu.

 

Program FEDS 2021-2027_projekt 2

zał. nr 2 do uchwały ZWD_ samoocena reg. warunku podstawowego 1.1

zał. nr 3 do uchwały ZWD samoocena kraj. spełnienia warunku 4

zał. nr 4 do uchwały ZWD_Tabela 12 – warunki podstawowe_aneks pełny

zał. nr 5 do uchwały ZWD_Uzupełnienie Priorytetów PT

zał. nr 6 do uchwały ZWD_PROGNOZA OOŚ_FEDS

zał. nr 7 do uchwały ZWD_Metodologia wskaźników FEDS

zał. nr 8 do uchwały ZWD_Analiza DNSH

zał. nr 9 do uchwały ZWD_Diagnoza FEDS

zał. nr 10 uchwały ZWD_TPST Wałbrzych

zał. nr 11 do uchwały ZWD_Wykaz projektów TPST Wałbrzych

 

Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 15 marca 2022 i przekazany do Komisji Europejskiej

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa przyjął w drodze uchwały projekt regionalnego programu, a następnie skierował do przyjęcia przez Komisję Europejską.

Przekazanie projektu programu FEDS 2021-2027 wraz z załącznikami do Komisji Europejskiej stanowi kolejny etap prac przygotowawczych do wdrożenia unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 na Dolnym Śląsku.

Prace nad projektem FEDS 2021-2027 prowadzone są z uwzględnieniem zapisów pakietu legislacyjnego dotyczącego realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 oraz mając na uwadze treść projektu Umowy Partnerstwa.

 

Projekt programu FEDS 2021-2027

zał. 1 Diagnoza FEDS

zał. 2 Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji_ Wałbrzych 5.0

Zał. do TPST Wałbrzych Wykaz projektów TPST 5.0

zał. 3 Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji _powiat .zgorzelecki 4.1

Załącznik Wykaz projektów TPST powiat zgorzelecki 4.1

zał. 4 Warunki podstawowe

zał. 5. Aneks 1 Koszty uproszczone

zał. 6. Aneks 3 Wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym

zał. nr 7 FEDS – Analiza DNSH

 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – dokumenty przyjęte 18.01.2022 r. i skierowane do konsultacji społecznych 

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska_ 2021 2027 (FEDS 2021-2027)

zał. 1 Diagnoza FEDS

zał. 2. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji_  Wałbrzych 4.0

zał. 3.Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji  powiat zgorzelecki

zał. 4. Warunki podstawowe

zał. 5. Aneks 1 Wkład Unii w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe i stawki ryczałtowe

zał. 6. Aneks 3 Wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym wraz z harmonogramem

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (wersja dla słabowidzących)

 

Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego

Informacje dotyczące Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego znajdują się pod poniższym linkiem:

 

https://umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualnosci-rozwoj-regionalny/

 

Diagnoza sytuacji społecznej gospodarczej i ekologicznej w województwie dolnośląskim

Diagnoza RPO 2021-2027 v 28.07.2021.Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

 

Umowa_Partnerstwa_na_lata_2021_2027 – tekst właściwy Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

 

Pakiet rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-27

 

30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został pakiet 5 rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027:

 

Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06. 2021 r., tzw. ramowe

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24.06.2021 r. Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24.06 2021 r. – Interreg

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24.06. 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24.06. 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

 

Podręczniki dotyczące stosowania zasady DNSH („Do No Significant Harm”) w perspektywie finansowej 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przeznaczone dla administracji publicznej oraz dla beneficjentów:

 

DNSH_PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA

DNSH_PODRĘCZNIK DLA ADMINISTRACJI

 

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds