Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych [4.4 G] – konkursy horyzontalne

13.07.2017 Kategoria: Szkolenia i konferencje, Szkolenie, Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr:


Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, schemat: 4.4.G Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska (komplementarne i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich, podejmowanych na poziomie krajowym).Komplementarność z kampaniami krajowymi oznacza, że projekty finansowane w ramach RPO WD nie mogą swym zasięgiem wychodzić poza obszar województwa dolnośląskiego (nie będą kwalifikowalne koszty związane z realizacją przedsięwzięć poza województwem, np. spoty w krajowej TV, materiały w gazetach o zasięgu krajowym, itp.).

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów realizujących projekty na obszarze województwa:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • administracja rządowa;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • LGD;
  • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów, itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
  • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
  • jednostki naukowe.Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 4 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.Udział w spotkaniu jest bezpłatny.Agenda spotkaniaUWAGA: Zmiana organizacji spotkania !!!!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zasady naboru wniosków, a także postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące w/w naboru zgłoszone za pomocą formularza.

Prosimy o zgłaszanie pytań przez formularz (link poniżej), co ułatwi nam lepsze przygotowanie odpowiedzi.

Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 28.07.2017 r. do godz. 13: 00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 100 osób.

Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.


Uwaga: Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.

Kontakt w sprawie organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów: Dział Programowania Funduszy Europejskich tel. 71/776 98 28, 71/776 95 64, 71/776 96 05. Ponadto informujemy, że został utworzony adres mailowy spotkaniarpo@dolnyslask.pl  na który można zgłaszać problemy dotyczące zagadnień technicznych dotyczących organizacji spotkania.

Informacji dot. konkursów udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl.

Prezentacje na spotkanieSpotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds