Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – typy projektu F

27.10.2017 Kategoria: Ewaluacja, instytucja, jak uzyskać dofinansowanie, organizacja pozarządowa, osoba fizyczna, podniesienie kwalifikacji zawodowych, promocja, przedsiębiorca, Rozliczanie projektu, Szkolenia i konferencje, Szkolenie, Wiadomości, zamówienia publiczne

UWAGA! Zostało zmienione miejsce spotkania z ul. Sztabowej 100 na ul. Walońską 3-5 sala 122 w budynku Fortum.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:


Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, dot. Poddziałań 10.4.1 – konkurs OSI, 10.4.2- ZIT WrOF, 10.4.4- ZIT AW Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W ramach niniejszych konkursów ogłoszone są nabory na następujące typy projektów: 10.4.F.

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
  • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 Prawo oświatowe;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 20 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

UWAGA! Zostało zmienione miejsce spotkania z ul. Sztabowej 100   na ul. Walońską 3-5 sala 122 w budynku Fortum.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.Agenda spotkaniaUWAGA: Zmiana organizacji spotkania !!!Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zasady naboru wniosków, a także postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące w/w naboru zgłoszone za pomocą formularza.Prosimy o zgłaszanie pytań przez formularz (link poniżej), co ułatwi nam lepsze przygotowanie odpowiedzi.Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 13.11.2017 r. do godz. 13:00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 50 osób.Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.

Uwaga: Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.Kontakt w sprawie organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów: Dział Programowania Funduszy Europejskich tel. 71/776 98 28, 71/776 95 64, 71/776 96 05. Ponadto informujemy, że został utworzony adres mailowy spotkaniarpo@dolnyslask.pl na który można zgłaszać problemy dotyczące zagadnień technicznych dotyczących organizacji spotkania.Informacji dot. konkursów udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl.Materiały ze spotkania

10.4 F ZIT WrOF Kryteria oceny zgodności projektu ze strategią


prezentacja ocena i błędy 10.4 F_Wrocław_20.11.2017_ostateczna


Prezentacja zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępnosci dla osób z niepełnosprawnosciami


prezentacja ZIT AW 10.4.4 F 20.11.2017


prezentacja_10.4 F 20-11-2017_WrocławSpotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds