Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Spotkanie informacyjne dla działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, OSI oraz ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW

15.02.2017 Kategoria: Szkolenia i konferencje, Szkolenie, Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:


Ww konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, dot. Poddziałań: 10.4.1 – konkurs horyzontalny i OSI, 10.4.2 – ZIT WrOF, 10.4.3 – ZIT AJ, 10.4.4 – ZIT AW Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W ramach niniejszych konkursów ogłoszone są nabory na następujące typy projektów: 10.4 [A,B,C,D,E,G,H].

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
  • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. Ustawy o systemie oświaty;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 9 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.Udział  w spotkaniu jest bezpłatny.Agenda spotkaniaUWAGA: Zmiana organizacji spotkania !!!!Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zasady naboru wniosków, a także postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące w/w naboru zgłoszone za pomocą formularza.

Prosimy o zgłaszanie pytań przez formularz (link poniżej), co ułatwi nam lepsze przygotowanie odpowiedzi.

Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 02.03.2017 r. do godz. 13:00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 50 osób.

Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu
do udziału w spotkaniu.


Uwaga: Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.

Kontakt w sprawie organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów: Dział Programowania Funduszy Europejskich tel. 71/776 98 28, 71/776 95 64. Ponadto informujemy, że został utworzony adres mailowy spotkaniarpo@dolnyslask.pl na który można zgłaszać problemy dotyczące zagadnień technicznych dotyczących organizacji spotkania.

Informacji dot. konkursów udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl.

Materiały na spotkanie:

Prezentacja ZIT WrOF 10.4.2_09.03.2017


Prezentacja ZIT AW 10.4.4 09.03.2017


Prezentacja ZIT AJ – 10.04.03_09.03.2017


Prezentacja dot. OzN 09.03.2017


Prezentacja ocena i błędy 10.4__horyzont i OSI i ZIT_9.03.17


Przedstawienie zasad naboru_10.4 A-H 09-03-2017Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałań 10.2.2 – ZIT WrOF, 10.2.3 – ZIT AJ, 10.2.4 – ZIT AW Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej | RPO WD 2014 – 2020 |Fundusze Europejskie

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds