Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Informacja w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym w poddziałaniu 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF

29.11.2017 Kategoria: 5 transport, 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Nabory wniosków, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Temat, transport, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji

Skład Komisji Oceny Projektów

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17 ZIT WrOF

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej w ramach naboru nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17

Lista projektów złożonych w ramach naboru nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17

Regulamin KOP ZIT pozakonkurs 18.12.2017

 Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym: Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF:

Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17.zasady naboru 5_1_284_17_ZIT WrOF

kryteria_wyboru 5_1_284_ZIT WrOF

lista sprawdzajaca warunki formalne w trybie art 43

lista-wskaznikow 5_1_284_17_ZIT WrOF

Poradnik-Realizacja-zasady-równości-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostępności-dla-osób-z-niepełnosprawnościami

26.10.2017 Wzór Decyzji o dofi projektu WD_2014-2020_ver 12_czysta

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa

Załącznik nr 2Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 6 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 12-czysta

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 12-czysta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 12-czysta

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 10 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność_ver czysta 12

Załącznik nr 11 Zakres przetwarzanych danych osobowych_ ver 12 czysta

Załącznik nr 12 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 13 Klasyfikacja budżetowa projektu

Załącznik nr 14 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR ver 12

wzór wniosku

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_r

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie_v4

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

oswiad_pp_de_minimis

oswiad-o-braku-pom-publ_pom-de-min

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie-VAT-dla-Partnera_v.2.0a_zmiana

oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-Projekt_v.2.0a_zmiana

oświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy_v.2.0a_zmiana

szerokie-pelnomocnictwo-ECR-03.02.2016

UOKiK-Pomoc-publiczna-Inf.-dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-12

wklad-niepieniezny-z-pp2

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp2

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus