Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 26 marca 2024 r.

28.03.2024 Kategoria: Prawo i dokumenty, Wiadomości

26 marca 2024 Uchwałą nr 8404/VI/24 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

SZOOP RPO WD 2014-2020 v 100 – 26 marca 2024


Uchwała nr 8404_VI_24 z uzasadnieniem SZOOP RPO WD v.100 – 26 marzec 2024


Wykaz zmian w SzOOP v 100 – 26 marzec 2024 r


Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych


Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań


Załącznik SZOOP nr 3 Załącznik do Uchwały KM -kryteria EFRR


Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej


Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD 2024


Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji


Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR


Załącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS


Załącznk SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds