Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Urok kamienicy

06.10.2021 Kategoria: Sukcesy projektów, Sukcesy projektów w perspektywie 2014-2020, Sukcesy projektów z perspektywy 2014-2020, Wiadomości

 

 

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Wincentego 21 we Wrocławiu

Tytuł projektu: Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 21 we Wrocławiu

Wartość projektu: 324 tys. zł

Dofinansowanie z UE: 180 tys. zł

 

 

Lista zabytków Wrocławia obejmuje kilka tysięcy pozycji, a największą spośród nich grupą są kamienice. Wiele z nich zostało już wyremontowanych, ale sporo wciąż czeka na lepsze czasy. Od lat do ratowania pięknych, unikatowych obiektów przyczynia się Unia Europejska. Dzięki dotacjom właścicielom kamienic – najczęściej są to władze lokalne lub wspólnoty mieszkaniowe – łatwiej rozpocząć remont.

 

 

O utrzymanie walorów architektoniczno-historycznych budynku zadbała na przykład wspólnota mieszkaniowa przy ul. św. Wincentego 21 na Nadodrzu. Wyremontowanie elewacji frontowej i tylnej poprawiło estetykę i stan techniczny niszczejącej kamienicy. Zadbano także o elementy dekoracyjne na elewacji. Ponadto roboty budowlane objęły remont części wspólnych, klatki schodowej i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Beneficiary: Housing Cooperative at 21 Św. Wincentego Street  in Wrocław

Project title: Completion of renovation works in the property at 21 Św. Wincentego Street  in Wrocław

Project value: PLN 324 thousand

EU funding value: PLN 180 thousand

 

Charm of a townhouse

The list of monuments of Wrocław covers several thousand items and the largest group out of them all includes townhouses. Many of them have already been renovated but there are still a few that await better times. The European Union has contributed to saving old, beautiful and unique objects for many years. Thanks to the grants, owners of townhouses – most frequently local authorities or housing cooperatives – find it much easier to commence renovations.

The housing cooperative at 21 Św. Wincentego Street in Nadodrze looked after preserving the architectural-historical values of the building. Rennovation of the front and back elevation enhanced the townhouse appearance and technical state. Decorative elements on the elevation were also considered. Moreover, construction works covered renovation of common areas, stairway and adjustment of the object to the needs of the disabled.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds