Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” dba o klimat

25.06.2019 Kategoria: Sukcesy projektów, Sukcesy projektów w perspektywie 2014-2020, Sukcesy projektów z perspektywy 2014-2020, Wiadomości

widok budynku

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi

Tytuł projektu: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Raciborowicach Górnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi


Całkowita wartość:  prawie 1,5 mln zł 

Wartość dofinansowanie z UE:  prawie 800 tysięcy z zł

Ocieplanie klimatu i emisja szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery są jednymi z największych zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Redukcja tych zagrożeń może się odbywać różnymi sposobami, na przykład poprzez wykorzystywanie na coraz szerszą skalę odnawialnych źródeł energii, wymianę taboru komunikacyjnego na pojazdy bardziej ekologiczne, czy  też przeprowadzanie kompleksowej termomodernizacji. W programie regionalnym dla naszego województwa na wszystkie te działania można pozyskać unijną dotację.

Termomodernizacja ma zabezpieczyć dom przed utratą ciepła, ma też zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania (lub chłodzenia) budynku i podgrzania wody. Dotyczy budynków starych, kilkudziesięcioletnich, ale także tych nowszych, stawianych kilkanaście lat temu, gdy obowiązywały mniej rygorystyczne przepisy i ekologia nie była stawiana na pierwszym miejscu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” ze Złotoryi podczas remontu na jednym ze swoich osiedli domów wielorodzinnych  w Raciborowicach Górnych zainstalowała lampy solarne oraz przeprowadziła termomodernizację budynków. Wprowadzone zmiany mają realny wpływ na zmniejszenie strat energii cieplnej oraz redukcję emisji szkodliwych gazów i pyłów. Ważnym elementem projektu był aspekt edukacyjny – mieszkańcy przeszli szkolenie jak właściwie zarządzać energią, by ją oszczędzać. Przy okazji remontu zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, utrudniające życie osobom z niepełnosprawnościami.Beneficiary: „Agat” Housing Cooperative in Złotoryja

Project title: Fundamental and comprehensive thermal modernization of residential buildings in Raciborowice Górne belonging to the „Agat” Housing Cooperative in Złotoryja

Project value: almost 1,5 million PLN

EU co – funding: almost 0,8 million PLN

Global warming and the emission of harmful gases and dust into the atmosphere are one of the greatest threats to the environment, as well as health and life of people. The reduction of these hazards can take place in various ways, for example through the use of renewable energy sources on a wider scale, the replacement of the communication fleet with more ecological vehicles or the implementation of comprehensive thermal modernization. For all of these actions, an EU subsidy can be obtained in the regional program for our voivodeship.

The aim of thermal modernization is to protect the house against heat loss and to reduce the energy consumption needed to heat (or cool) the building and heat the water. It concerns not only old buildings, which are several dozen years old, but also newer ones, constructed a dozen years ago, when less stringent regulations were in force and ecology was not put first.

During refurbishment on one of its multi-family residential estates in Raciborowice Górne, „Agat” Housing Cooperative from Złotoryja installed solar lamps and carried out thermal modernization of the buildings. The introduced changes have a real impact on the reduction of thermal energy losses and reduction of harmful gas and dust emissions. Moreover, the educational aspect was an important element of the project – the residents were trained how to properly manage energy to save it. During the renovation, architectural barriers that make life difficult for people with disabilities have also been eliminated.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds