Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ścinawski „Pałacyk”

09.10.2019 Kategoria: Status, Sukcesy projektów, Sukcesy projektów w perspektywie 2014-2020, Sukcesy projektów z perspektywy 2014-2020, Wiadomości


Beneficjent: Gmina Ścinawa

Tytuł projektu: Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego 

Wartość projektu: prawie 6,2 mln zł 

Wartość dofinansowania z UE: blisko 3.9 mln zł 

Walory przyrodnicze i kulturowe Ścinawy przyciągają wielu turystów. Głównym powodem jest położenie miasta – w pobliżu znajdują się bowiem liczne starorzecza Odry oraz rozciąga się największy kompleks odrzańskich lasów lęgowych. Gmina stara się w jak największym stopniu wykorzystać swój potencjał i stawia na rozwój turystyki. Dzięki wsparciu ze środków unijnych wyremontowała zabytkowy pałacyk w Ścinawie, w którym powstało schronisko młodzieżowe.W „Pałacyku” dostępnych jest około 70 miejsc noclegowych. Budowa obiektu została oparta o nowoczesne rozwiązania, pozytywnie wpływające na środowisko naturalne. Zainstalowano m.in. energooszczędne oświetlenie wyposażone w inteligentny system zarządzania mocą w zależności od warunków zewnętrznych – co wpływa na mniejszy pobór energii. Powstał również nowy system ogrzewania z piecem gazowym. W budynku, który pełni dodatkowo rolę domu pracy twórczej, mieszczą się m.in. nowoczesna sala edukacyjna, jadalnia, winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz cafe bar. Inwestycja obejmowała także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz odświeżenie elewacji, remont schodów.W przebudowanym „Pałacyku” odbywają się różnego rodzaju wydarzenia tj. warsztaty, seminaria, konferencje, przeglądy kabaretowe, koncerty, a nawet kolonie dla dzieci. W schronisku powstały również nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców.

Beneficiary: Ścinawa municipality 

Project Title: Adapting a historic palace in Scinawa to serve as a creative work centre with the function of a youth hostel 

Project Value: nearly PLN 6,2 million 

UE financing value: nearly PLN 3.9 million 

Environmental and cultural values of Scinawa attract many tourists. The main reason for that being the town’s location – there are numerous Oder’s river old river beds and the largest complex of the Oder breeding forests. The municipality is doing its best to explore its potential and invests in tourism development. Thanks to EU financial support a historic palace in Scinawa was renovated where a youth hostel was established. 

“Pałacyk” (a little palace) can accommodate 70 people. The construction of the facility was based on state-of-the-art solutions, positively influencing the natural environment. For instance, energy-saving lighting fitted with an intelligent power management system based on external conditions was installed which reduces the energy uptake. Also, a new heating system with gas stove was installed. The building which functions additionally as a centre of creative work houses a modern educational room, dining room, a lift adjusted to the needs of the disabled and a cafe bar. The investment included the development of the area around the building as well as renewing the elevation and  renovation of the stairs. 

A rebuilt “Pałacyk” hosts a wide range of events, i.e. workshops, seminars, conferences, cabaret festivals, concerts, and last but not least, holiday camps for children. The youth hostel, in turn, provides some employment possibilities for the local residents.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds