Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze konkurencyjnym FEDS.05.02-IZ.00-055/23 – infrastruktura rowerowa

29.11.2023 Kategoria: 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku, 5.2 Kultura i turystyka, FEDS, FEDS 2021-2027, Status, Wiadomości, Zakończone

Etapy weryfikacji

 

 

Lista zawierająca wyniki oceny projektów FEDS.05.02-IZ00-055_23

 

Skład KOP FEDS.05.02-IZ.00-055_23

 

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny FEDS.05.02-IZ.00-055_23

 

LISTA PROJEKTÓW zakwalifikowanych do II etapu oceny FEDS.05.02-IZ.00-055_23

 

Lista złożonych wniosków FEDS.05.02-IZ.00-055_23

 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

 

Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku

Działanie 5.2 Kultura i turystyka

Nabór nr:  FEDS.05.02-IZ.00-055/23

Nabór nr  FEDS.05.02-IZ.00-055/23 przeprowadzany w sposób konkurencyjny jest skierowany do Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego: Tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych (w tym oznakowanie szlaków rowerowych).

 

Termin, od którego można składać wnioski 

21 grudnia 2023 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski

12 stycznia 2024 r.

 

Kto może składać wnioski?

JST (w tym związki i stowarzyszenia JST), Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Organizacje pozarządowe, Instytucje kultury.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021,

pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- wersja 3 obowiązujaca od 23.08.2023 r.

 

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru w dedykowanej aplikacji WOD2021 dostępnej  pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki:

 

Zalaczniki do wniosku o dofinansowanie

 

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku w naborze jest opinia wystawiana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego potwierdzająca m.in. zgodność przebiegu tras objętych projektem z przebiegiem Dolnośląskiej Cyklostrady wskazanym w „Koncepcji …”.

Więcej na temat uzyskania opinii pod linkiem: https://irt.wroc.pl/aktualnosc-767-fundusze_europejskie_dla_dolnego_slaska.html

 

Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego (ZWD), który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEDS 2021-2027 (IZ FEDS 2021-2027).

 

Zadania związane z naborem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: do 80% wydatków kwalifikowalnych (do 70% wydatków kwalifikowalnych z EFRR i do 10% wydatków kwalifikowalnych z Budżetu Państwa w ramach środków z Kontraktu Programowego);

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 15 000 000 PLN.

Ponadto, jako współfinansowanie z Budżetu Państwa w ramach środków z Kontraktu Programowego przeznacza się kwotę 2 142 857 PLN.

 

Regulamin naboru

 

REGULAMIN 5.2 B nabór nr 55

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kwalifikowalność projektu i wydatków nabór 55

Załącznik nr 2 do Regulaminu Lista wskaźników na poziomie naboru nr 55

 

Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawców

 

 

Wzór umowy/decyzji 

 

WZÓR UMOWY EFRR i FST_ver.2 od 24.10.2023 wersja jedn.

WZÓR DECYZJI EFRR i FST_ver.2 od 24.10.2023 wersja jedn.

 

 

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027, zatwierdzone Uchwałą Nr 16/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 2 maja 2023 r. i Uchwałą Nr 33/23 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z  13 września 2023 r, zamieszczone na stronie internetowej FEDS 2021-2027 oraz pod naborem:

 

Kryteria ogólne

Kryteria specyficzne formalne i merytoryczne dla działania 5.2

 

 

 

 FAQ i materiały ze szkoleń

 

Prezentacja dotycząca generatora wniosków o dofinansowanie WOD2021

Prezentacja dotycząca założeń konkursu 5.2.B – nabór 55

 

 

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds