Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Nowe pociągi dla Dolnego Śląska

11.12.2017 Kategoria: Sukcesy projektów, Sukcesy projektów w perspektywie 2014-2020, Sukcesy projektów z perspektywy 2014-2020, Wiadomości

Pociąg Kolei Dolnośląskiej w trasie

Beneficjent: Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna

Tytuł projektu: Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Całkowita wartość: ponad 267 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: ponad 183 mln zł

Specjalnie przedłużone, pięcioczłonowe, mieszczące ponad pół tysiąca podróżnych – takie są nowe pociągi Kolei Dolnośląskich. Nowoczesny tabor jest szybszy i zwiększył komfort podróży. Każdy z nowo zakupionych pociągów osiąga prędkość co najmniej 160 km/h, maksymalnie wykorzystując zmodernizowane odcinki kolejowe. Pojazdy są klimatyzowane i niskopodłogowe, ułatwiają korzystanie z nich osobom starszym i niepełnosprawnym. Mają wygodne fotele z dostępem do gniazd zasilania oraz pokładowe WiFi. Dla bezpieczeństwa podróżnych tabor został wyposażony w monitoring oraz nowoczesne systemy informacji pasażerskiej. Najważniejszą korzyścią dla pasażerów jest większa częstotliwość połączeń oraz krótszy czas przejazdu pomiędzy głównymi miastami województwa.

Pojazdy kursują między innymi na liniach: Wrocław – Międzylesie (Lichkov), Wrocław – Węgliniec, Wrocław – Legnica – Lubin – Głogów, Wrocław – Rawicz, Wrocław – Jelcz Laskowice.

Audycja o nowych pociągach dla Dolnego Śląska, kupionych przez Koleje Dolnośląskie

Emisja 2 maja 2018 roku w Radiu Wrocław
Beneficiary: Lower Silesian Railways Joint Stock Company

Project title: Improvement of quality of services of regional public transport for the Lower Silesian Voivodeship realized through purchase of eleven new, five-component electric traction units

Project value: over 267 million PLN

EU co-funding: over 183 million PLN

Specially extended, five-component, holding more than half a thousand travellers-that’s a true nature of new trains of Koleje Dolnośląskie. Modern fleet is faster and has an increased travel comfort. Each of the newly purchased trains reaches the speed of at least 160 km/h, using the modernized train lines to the maximum. Vehicles are air-conditioned and low-floored, facilitating their use by the elderly and the disabled. They have comfortable seats with power outlets and on-board wifi. For safety of the travellers the fleet was equipped with monitoring and modern system of passenger information. The most important benefit for passengers is greater frequency of connection and shorter time of passage between key towns of voivodeship.

Vehicles  commute between the following lines: Wrocław – Międzylesie (Lichkov), Wrocław – Węgliniec, Wrocław – Legnica – Lubin – Głogów, Wrocław – Rawicz, Wrocław – Jelcz Laskowice.

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds