Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Miodowe SPA

26.08.2019 Kategoria: Sukcesy projektów, Sukcesy projektów w perspektywie 2014-2020, Sukcesy projektów z perspektywy 2014-2020, Wiadomości


Beneficjent: Hotel Dębowy – Monika Kwiędacz

Tytuł projektu: Innowacyjność procesowa i produktowa apiterapii w Hotelu Dębowym w Bielawie

Wartość projektu: prawie 1,8 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: prawie 600 tys. zł

Cisza, śpiew ptaków, szelest drzew i relaks… To wszystko czeka na nas u podnóża Gór Sowich w Hotelu Dębowym w Bielawie. Otoczony pięknym zabytkowym parkiem obiekt został wybudowany w 1904 roku na zlecenie Wolfganga Dieriga, największego ówczesnego przedsiębiorcy z branży włókienniczej z Bielawy i okolic. Dierig i jego rodzina mieszkali tam do 1945 r. Potem rezydencję wraz z przyległymi budynkami przekształcono w placówkę leczniczą z uwagi na panujący w tym regionie klimat. Placówkę zamknięto w 2000 r., a rok później sprzedano obecnym właścicielom. Dzięki ich staraniom obiekt został wyremontowany, a cały kompleks został wpisany do rejestru zabytków. Po pewnym czasie właściciele otworzyli „Hotel Dębowy Biowellness & SPA”.

Kompleks ze względu na swoje położenie oraz klimat sprzyjający odnowie oraz leczeniu cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Właściciele postarali się o dofinansowanie na projekt, w ramach którego w przypałacowym parku powstało apiforium (sauna zewnętrzna) oraz naturalnie uzdatniany biostaw kąpielowy. Apiterapia jest fundamentem funkcjonowania SPA w kompleksie i oznacza metodę profilaktyki, pielęgnacji i leczenia przy pomocy produktów pochodzenia pszczelego takich jak: miód pszczeli, pyłek pszczeli, mleczko pszczele i kit. Produkty pszczelarskie znajdują zastosowanie m.in. w leczeniu chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, skóry i błon śluzowych, schorzeń ginekologicznych, a także chorób alergicznych oraz stresu. W ramach apiterapii kompleks oferuje okłady z miodu w jedynym na świecie apitarium – specjalnej łaźni miodowo – ziołowej, masaż miodem lub pyłkiem pszczelim, antystresowy seans w apiforium, a także relaksującą kąpiel w mleku i miodzie.

Hotel Dębowy może poszczycić się tym, że posiada pierwsze w Polsce SPA, które wykorzystuje produkty pszczele i miód w celu pielęgnacji zdrowia i urody. Dzięki unijnemu dofinansowaniu jakie firma otrzymała na apiterapię, obiekt cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem turystów.


Fot.: Wojciech KarwackiBeneficiary: Hotel Dębowy – Monika Kwiędacz 


Title of the project: Process and product innovation of apitherapy at Hotel Dębowy in Bielawa 


Value of the project: almost PLN 1.8 million 


Value of co-financing from the EU: almost PLN 600,000 


Silence, birds singing, psithurism and relaxation … All this awaits us at the foot of the Sowie Mountains in Hotel Dębowy in Bielawa. Surrounded by a beautiful historic park, the building was built in 1904 on the request of Wolfgang Dierig, the largest entrepreneur in the textile industry at the time in Bielawa and the surrounding area. Dierig and his family lived there until 1945. Then the residence and adjacent buildings were transformed into a medical institution due to the climate in the region. The facility was closed in 2000 and sold to its current owners a year later. Thanks to their efforts, the building has been renovated and the entire complex has been entered in the register of monuments. After some time, the owners launched „Hotel Dębowy Biowellness & SPA.” 

The complex, due to its location and climate conducive to renewal and treatment, is very popular among tourists. The owners applied for funding for a project under which an apiforium (outdoor sauna) and a naturally conditioned swimming bio-pond were created in the palace park. Apitherapy is the foundation of the SPA’s functioning in the complex and it is a method of prevention, care and treatment with the use of products of bees such as: honey, bee pollen, royal jelly and putty. Products of bees are used, e.g., in the treatment of cardiovascular, respiratory, digestive, skin and mucous membrane diseases, gynaecological diseases as well as allergic diseases and stress. As part of apitherapy, the complex offers honey compresses in the world’s only apitarium – a special honey-herb bathhouse, honey or bee pollen massage, anti-stress session in apiforium, and a relaxing bath in milk and honey. 

Hotel Dębowy is proud to have the first SPA in Poland that uses bee products and honey to care for health and beauty. Thanks to EU funding that the company received for apitherapy, the facility is even more popular among tourists.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds