Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Leśny Bank Genów Kostrzyca

01.02.2019 Kategoria: Sukcesy projektów, Sukcesy projektów w perspektywie 2014-2020, Sukcesy projektów z perspektywy 2014-2020, Wiadomości
nasiona
Autor zdjęcia: Szymon Bialic

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Tytuł projektu: Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej – integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego


Wartość projektu: ponad 2,2 mln zł


Wartość dofinansowania z UE: prawie 1,9 mln zł 

Troska o środowisko na Dolnym Śląsku sprowadza się do dwóch kwestii: dbałości o klimat, a także  zachowania i ochrony środowiska naturalnego wraz z jego zasobami. Istniejący od 1996 roku Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie koło Karpacza, który gromadzi i przechowuje nasiona najcenniejszych drzew w kraju, wpisuje się w oba te założenia.

Projekt Leśnego Banku Genów Kostrzyca składa się z części botanicznej i części technicznej.  W tej pierwszej przewidziano zachowanie zasobów genowych gatunków roślin pochodzących z najcenniejszych form ochrony przyrody Aglomeracji Jeleniogórskiej, takich jak Torfowiska Doliny Izery czy rezerwat Krokusy w Górzyńcu.  Natomiast w ramach części technicznej przewidziano stworzenie  infrastruktury dla działającego arboretum, której celem będzie udostępnienie kolekcji dla zwiedzających, także dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Powstanie między innymi edukacyjny plac zabaw, pergola, sieć oświetlenia solarnego, a także zbiornik wodny. Istniejące oczka wodne zostaną oczyszczone i przebudowane, a komunikację ułatwią drewniane mostki.

Audycja o rozbudowie Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie, w którym gromadzone i przechowywane są nasiona najcenniejszych drzew w Polsce

Emisja 6 czerwca 2018 roku w Muzycznym Radiu Jelenia Góra

Część 1:

Część 2:
Beneficiary: Forest Gene Bank Kostrzyca

Project title: Forest Gene Bank Kostrzyca is an important part of preservation of biodiversity in the Jelenia Góra Agglomeration – an integration of ex situ conservation in the gene bank with the botanical garden functions


Project value: over 2,2 million PLN

EU – co funding: almost 1,9 million PLN

Care for the environment in Lower Silesia comes down to two issues: care for the climate, as well as the conservation and protection of the environment and its resources. Since 1996 the Forest Gene Bank Kostrzyca has been in place in Miłków near Karpacz, gathering and storing seeds of the most valuable trees in the country, which is consistent with both these assumptions.The project of Forest Gene Bank Kostrzyca consists of the botanical and technical part.  In the first part, the preservation of the genetic resources of plant species from the most valuable forms of nature protection of the agglomeration of Jelenia Góra is provided, such as Peat Bogs of the Jizera Valley or Krokusy reserve in Górzyniec.  The technical part, however, provides the creation of infrastructure for the functioning arboretum, in order to make the collection available to the public, also for people with motor disabilities. It will also encompass, among others, an educational playground, pergola, solar lighting network, as well as a water reservoir. The existing ponds will be cleaned and rebuilt, and the communication will be facilitated by wooden bridges. 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds