Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Konkursy RPO: kolejne nabory w lutym i marcu

13.01.2017 Kategoria: Wiadomości

Już niedługo ruszają kolejne konkursy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem do wzięcia są pieniądze na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskich firm na rynkach zagranicznych, rozwój e-usług publicznych i wsparcie szkolnictwa zawodowego. Duże środki przeznaczono również na usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Najwcześniej, bo już 16 stycznia, zostanie ogłoszony konkurs związany z tworzeniem lub rozwojem e-usług publicznych. Chodzi m.in. o projekty zakładające rozwój usług elektronicznych w zakresie e-kultury, e-administracji, systemu informacji przestrzennej (GIS) czy e-zdrowia. O dofinansowanie mogą starać się m.in.  jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, uczelnie i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły, jednostki naukowe i instytucje kultury. Konkurs będzie skierowany do beneficjentów z całego województwa, a do podziału jest prawie 45 mln zł.

Swoją szansę na wykorzystanie funduszy europejskich będą mieli również dolnośląscy przedsiębiorcy. 30 stycznia zostanie ogłoszony konkurs w ramach priorytetu „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”,  poddziałanie 1.4.A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP”. Głównym celem tego naboru jest stworzenie kompleksowych strategii biznesowych lub planów rozwoju eksportu, które pozwolą zwiększyć pozycję małych i średnich firm na rynkach międzynarodowych. Projekty mogą dotyczyć np. dostosowania produktów i usług do wymogów zagranicznych, otwierania nowych kanałów biznesowych, rozbudowy łańcucha dostaw czy samej promocji firmy na rynkach zagranicznych. Na to zadanie przeznaczono 2,3 mln zł. Wnioski można składać od 1 marca.

W nadchodzących naborach duże środki zaplanowano na rozwój szkolnictwa zawodowego. Tu na szczególną uwagę mogą liczyć inicjatywy, które zapewnią praktyczną naukę zawodu przede wszystkim w formie staży i praktyk zawodowych dla uczniów organizowanych u pracodawców lub przedsiębiorców czy dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Równie istotnym celem tego naboru ma być dostosowanie kształcenia zawodowego do realnego zapotrzebowania rynku pracy. W związku z tym projekty, które będą miały szansę na dofinansowanie powinny obejmować włączenie pracodawców w prognozowanie potrzeb zawodowych, tworzenie klas patronackich w szkołach, udział przedsiębiorców w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, mistrzowskie i czeladnicze oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Do konkursu można też zgłaszać wnioski zakładające doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz podwyższające kwalifikacje nauczycieli  zawodu. Konkurs na te dofinansowania będzie ogłoszony 1 lutego, a rozpoczęcie naborów wniosków zaplanowano na 6 marca.

Dodatkowo wraz z końcem stycznia ogłoszony zostanie konkurs na projekty infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.:

  • infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych,
  • infrastruktury do recyklingu, sortowania i kompostowania,
  • infrastruktura do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Swoje projekty w tym konkursie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst czy podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Ogłoszenie o naborze pojawi się 27 stycznia, a wnioski będą przyjmowane od 28 lutego. Kwota zaplanowana na ten cel to prawie 79,5 mln zł.

Wszystkie informacje o trwających i planowanych konkursach są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds