Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Zmiana regulaminu dla naborów w ramach Działania 3.3

29.04.2016 Kategoria: Wiadomości

W dniu 29.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej przyjęte zostały zmiany Regulaminów w ramach konkursów nr:

 • 03.03.01-IZ.00-02-062/16 dla Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna
  w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne;
 • 03.03.01-IZ.00-02-063/16 dla Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna
  w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI;
 • 03.03.02-IZ.00-02-064/16 dla Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna
  w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF;
 • 03.03.03-IZ.00-02-065/16 dla Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna
  w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ.Zmiany w Regulaminach (i tym samym w Ogłoszeniach) wynikają z zastosowania w przedmiotowych konkursach nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków – Generatora wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnego na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl.

Załączniki nr 1 do Regulaminów konkursów  pn. „Zakres informacji wymagany na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazówkami pomocnymi przy wypełnianiu wniosku (EFRR)” otrzymują nazwę „Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu”.

W związku z wdrożeniem nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków o dofinansowanie zmianie ulega termin rozpoczęcia składania wniosków z 29 kwietnia 2016 r. na 6 maja 2016 r. oraz termin zakończenia składania wniosków z 16 maja 2016 r. na 25 maja 2016 r.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus