Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim

Celem głównym analizy było zdiagnozowanie zapotrzebowania na tworzenie białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim. Analiza dot. białych i zielonych miejsc pracy