Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska
20.12.2013

Nowy harmonogram naboru wniosków

Przedstawiamy Państwu nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.


Punkty Informacyjno-Kontaktowe
Mazowiecka 17 pok. 0001
Wrocław
tel: (71) 776 91 20
email: rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD 

Do tej pory wydaliśmy 

 

 

 

4 193 652 171,36 PLN 

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

 

 

 

5 081 146 170,69 PLN

Stan na 30 listopada 2014 r.

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć