Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska
25.11.2014

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2014 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostały podpisane umowy z pośrednikami finansowymi na obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Pilotażowa formuła Programu realizowana jest od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach II etapu rozszerzono zasięg Programu na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Na realizację II etapu Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył ok. 500 mln zł - na okres do 2021 roku.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek oraz lista wybranych pośredników finansowych znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws; wws.bgk.pl.


Punkty Informacyjno-Kontaktowe
Wybrzeże Słowackiego 12-14 pok. 300
Wrocław
tel: (71) 776 91 20
email: rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD 

Do tej pory wydaliśmy 

 

 

 

4 121 622 606 PLN 

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

 

 

 

5 082 913 226 PLN 

Stan na 31 października 2014 r.

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć