Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska
21.01.2013

Konsultacje społeczne propozycji projektu kluczowego pt.: „Centrum Innowacji - Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej”

W ramach aktualizacji INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007 - 2013 przedstawia do konsultacji społecznych propozycję aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Propozycja oraz krótka prezentacja projektu Politechniki Wrocławskiej, pt.: „Centrum Innowacji - Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej”, który może zostać umieszczony na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 w ramach Działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie”, jest dostępna poniżej.

 

Uwagi prosimy kierować na adres:                                                      Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego                         Departament Regionalnego Programu Operacyjnego                       Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym           Wybrzeże Słowackiego 12-14                                                             Wrocław 50-411

oraz elektronicznie na adres:                                            dpe@dolnyslask.pl

Uwagi do propozycji aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 mogą być zgłaszane w terminie od 21 stycznia 2013 r. do 20 lutego 2013 r.

Propozycja projektu, która może zostać umieszczona na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, będzie również prezentowana w ramach konferencji uzgodnieniowej. 

Konferencja odbędzie się 12 lutego  br. we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, III p. sala 318 w godzinach 12:00 – 13:00. Szczegółowy harmonogram konferencji poniżej:

Informacja o propozycji projektu, który został oceniony negatywnie i nie został umieszczony na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 jest dostępna poniżej:


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel.  (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax  (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD 

Do tej pory wydaliśmy 

 

 

 

4 306 499 184,25 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

 

 

 

5 092 189 989,14 PLN

Stan na 31 grudnia 2014 r.

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć