Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska
31.10.2014

Zmiana w „Szczegółowych zasadach ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) RPO WD”

W dniu 28 października 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował zmianę w „Szczegółowych zasadach ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) RPO WD”. Ww. zmiana polegająca na wyłączeniu ograniczenia kwotowego dla poręczenia w sytuacji, gdy poręczycielem jest podmiot z sektora finansów publicznych, ma na celu ułatwić i usprawnić proces składania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) RPO WD 2007-2013. Ponadto aktualnie obowiązujące ograniczenie kwotowe nie ma uzasadnienia dla poręczycieli z sektora finansów publicznych, którzy są pewnym i bezpiecznym podmiotem poręczeniowym.

 pobierz dokument


Punkty Informacyjno-Kontaktowe
Mazowiecka 17 pok. 0001
Wrocław
tel: (71) 776 91 42 lub (71) 776 91 20
email: rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD 

Do tej pory wydaliśmy 

 

 

4 059 728 761 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

 

 

5 058 456 485 PLN

Stan na 30 września 2014 r.

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć